Z.Z. ŽIVINOSTOK

 

SOMBOR; KLJAIĆEVAČKI PUT 7

TEL: 025-425-065;482-414

MOB: 069-420-46-30

e-mail: zivinostok@gmail.com

PIB: 100660490

PDV: 12988624

Mat.br.: 08726574

 

Internet stranica se ažurira.

Možete nas kontaktirati putem mejl-a ili na gore navedene telefone,

Hvala na poseti!